O nama - Domaći med i proizvodi od meda

KVALITETAN PROIZVOD - PROIZVEDENO U BOSNI I HERCEGOVINI BEEMED DOO TUZLA

Image
Par riječi o nama
BEEMED d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Poslovnom inkubatoru Lipnica, bavi se proizvodnjom, pakovanjem i distribucijom čistog prirodnog meda, domaćeg jabukovog pekmeza i domaćeg jabukovog sirćeta. Donosimo provjereni kvalitet za Livadski med, Bagremov med, Lipov med, Planinski med, Kestenov med, Kaduljin med i Šumski med.

Koriš¡tenjem savremene tehnologije u oblasti dekristalizacije i pakovanja meda postali smo jedan od vodećih distributera ugostiteljskog meda u BiH. Naš cilj je da svojim potroš¡ačima donesemo ovaj savršeni proizvod prirode upakovan u praktične kesice i tegle za jednostavnu upotrebu.


BEEMED d.o.o je i članica Udruženja “Kupujmo i koristimo domaće kvalitetno proizvedeno u BiH, tako da BEEMED proizvodi na svojoj ambalaži UVIJEK nose i zasluženi logo KVALITETAN PROIZVOD - Proizvedeno u Bosni i Hercegovini.

Garancija naš¡ih usluga je dugogodiš¡nja saradnja sa velikim brojem zadovoljnih klijenata i partnera.
Med distribuiramo na Tuzlanskom Kantonu kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Uvrstite naš med u vašu svakodnevnu ishranu i darujte sebe proizvodom sa izuzetnim prirodnim sastojcima.

Image
Amina Muharemagić
Vlasnik

Kontrolu ispravnosti i kvalitete vršimo na osnovu važećih Pravilnika u:

JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla

JU Veterinarski zavod Bihać

Politika kvaliteta i zdravstvene ispravnosti  proističe iz dugoročnog opredjeljenja poduzeća da proizvedi kvalitetne, zdravstveno ispravne i po krajnjeg korisnika sigurne med, pekmez, te ostale pčelinje i poljoprivredne proizvode. Osnovne smjernice Politike su zasnovane težnjama ka poboljšanju sistema kvaliteta i HACCP sistema uz zadovoljenja zahtjeva zainteresovaniuh strana i iste se ogledaju u sljedećem:

 

KUPCI:

 • Svoj odnos sa kupcima graditi na temelju međusobnog povjerenja, korektnog informisanja i blagovremenog rješavanja problema na obostrano zadovoljtvo.
 • Obezbedi vrhunski kvalitet meda i pekmeza u skladu sa načelom ”Zasladite život zdravljem”
 • Proizvoditi prepoznatljive proizvode i uvoditi nove visokokvalitetne proizvode, koji će kvalitetom i cijenom zadovoljiti potrebe potrošača, ostvariti profit i osigurati potrebe zaposlenika i vlasnika.

 

ZAPOSLENI:

 • Uspostaviti ambijent saradnje, povjerenja i pripadnosti preduzeću koji se temelji na kvalitetnom informisanju, komunikaciji, redovnom izmirenju obaveza prema zaposlenim i uključivanju istih u kreiranje i poboljšavanje svih poslovnih prosesa unutar preduzeća.
 • Osigurati da zaposleni budu stalno obučavani o značaju zdravstvene ispravnosti proizvoda i primjeni ISO i HACCP sistema, podvrgnuti periodičnim zdravstvenim pregledima i svjesni svojih odgovornosti vezano za mjere i pravila koja moraju poduzimati i poštovati.

 

PARTNERI:

 • Upravljati procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva sa minimalnim resursima uz stalno zadovoljenje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.
 • Nabavljati ulazne sirovine od proverenih dobavljača i provjeravati ispravnost istih laboratorijskim i drugim kontrolama.

 

OKRUŽENJE:

 • Osigurati društveno odgovorno poslovanje uz poštivanje zakonskih i ostalih primjenjivih zahtjeva.

VLASNICI:

 • Osigurati zadovoljstvo vlasnika kroz optimizaciju procesnih aktivnosti koje omogućavaju racionalizaciju troškova i veću iskorištenost svih kapaciteta i resursa preduzeća.
 • Uvjek biti, bar za korak, ispred konkurencije na tržištu.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PROIZVODA

 • Kontinualno poboljšavati kvalitet i zdravstvenu ispravnost proizvoda, kao i učinke procesa i sistema upravljanja kvalitetom i zdravstvene ispravnosti
 • Osigurati proveru i usklađivanje proizvoda sa proizvođačkim specifikacijama, zakonskim i ostalim odredbama, te omogućiti sljedljivost proizvoda i pozitivnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama u lancu hrane.
 • Održavati visoke higijenske standarde osoblja, radnih prostorija i opreme, te pravovremeno i primjereno educirati zaposlenike o njihovoj ulozi u sistemu kvaliteta i HACCP sistemu.
 • Stalnom kontrolom proizvoda i procesa u pogledu higijene, dobre prakse i samokontrole na temeljima HACCP-koncepta odstrani sve rizike po bezbednost i zdravlje korisnika.

 

Lipnica, novembar, 2015.

Direktor
Amina Muharemagić

CERTIFIKATI

9001+HACCP

Loading

X