+387 61 653 437 | beemeddoo@gmail.com

O MEDU

Slika
Med se prvobitno koristio kao hrana. Čovjek ga je nalazio u dupljama drveća, u gnjezdu divljih pčela, u ulazima u pećine i u pukotinama stijena. Sa razvitkom civilizacije med se koristio ne samo kao namirnica već i kao ljekovito, kozmetičko i konzervirajuće sredstvo. Med je izvanredna namirnica izuzetne hranjive vrijednosti, a nije podložna kvarenju. Tome svjedoči činjenica da je pronađen u egipatskim piramidama u zadovoljavajućem stanju nakon hiljada godina. Med je namirnica koja je prirodna i koja se još uvijek nikakvim industrijskim putem ne može stvoriti niti dotjerivati jer svako i najmanje dodavanje nekog sredstva čini da med nije med.
0 0